poniedziałek-piątek: 9:00-17:00
  • Русский (Россия)
Dowiedz się, jak wygląda współpraca z biurem ds. legalizacji pracy i pobytu pracowników z zagranicy.

 

Nasza współpraca gwarantuje Państwu fachową i kompleksową obsługę, biorącą pod uwagę często zmieniające się przepisy. 

Jest to wygodne i bardziej opłacalne rozwiązanie, niż zatrudnienie osoby na to stanowisko samodzielnie, gdyż zlecenie może dotyczyć jedynie kilku usług i nie wymaga zapewnienia ciągłości pracy. 

Zwracamy uwagę na korzyści wynikające z korzystania z usług biura legalizacji cudzoziemców przy procesie zatrudniania pracowników z zagranicy. 

Po pierwsze, biuro legalizacji cudzoziemców specjalizuje się w wszelkich aspektach związanych z zatrudnianiem pracowników spoza kraju, co obejmuje zarówno formalności prawne, jak i administracyjne procedury. Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu, proces zatrudniania cudzoziemców staje się znacznie bardziej sprawny i bezproblemowy.

Po drugie, korzystanie z usług biura legalizacji cudzoziemców może prowadzić do znaczących oszczędności finansowych dla pracodawcy. Właściwie przygotowana dokumentacja oraz unikanie błędów w procedurach może zmniejszyć ryzyko ewentualnych kar finansowych i opóźnień w procesie zatrudniania.

Wreszcie, biuro legalizacji cudzoziemców zapewnia stałe wsparcie i doradztwo nawet po zakończeniu procesu zatrudnienia. Dzięki temu pracodawca może mieć pewność, że jego obowiązki wobec pracownika z zagranicy, są należycie spełniane, co przyczynia się do utrzymania pozytywnej reputacji firmy i uniknięcia potencjalnych problemów prawnych.

 

W  zakresie legalizacji pobytu i  zatrudnienia Pracowników możemy zaproponować dwa rodzaje współpracy – abonament na obsługę (wycena indywidualna) lub według indywidualnych zleceń przy ścisłej współpracy z księgową i kadrową, zgodnie z  zapotrzebowaniem. 

Zakres usług obejmuje:

- uzyskanie niezbędnych dokumentów i załatwianie formalności,

- profesjonalne konsultacje w sprawach zatrudnienia i legalizacji pobytu cudzoziemców,

- poszukiwanie optymalnych rozwiązań problemów i dopasowania ich do potrzeb klienta ,

- indywidualne podejście do każdej sprawy.

Obsługa abonamentowa jest przygotowana według  indywidualnej wyceny po ustaleniu informacji związanych z ilością pracowników, zakresem wybranych usług i ich częstotliwością. Po określeniu ilości pracowników mogę wycenić całościowo miesięczny abonament.

Przeprowadzenie audytu dokumentów cudzoziemca zarówno przed jak i po zatrudnieniu

- otrzymują Państwo indywidualny opis dla każdego Pracownika wraz z podaniem informacji na następujące tematy:

Przeprowadzenie kontroli dokumentów cudzoziemca dotyczących pobytu.

Ustalenie terminu przebywania na terytorium RP wraz z opisem procedury przedłużenia przebywania cudzoziemca na terytorium RP.

Termin zatrudnienia wraz z opisaniem procedur i dokumentów koniecznych do zatrudnienia i kontynuacji stosunku pracy.

Wskazania niezgodności w dokumentacji.

Po przeprowadzeniu audytu otrzymają Państwo indywidualna ofertę dotyczącą pomocy przy uzyskaniu dokumentów niezbędnych do kontynuacji zatrudnienia i legalizacji pobytu pracowników.

Wyrobienie dokumentów koniecznych do zatrudnienia cudzoziemca

Występujemy w imieniu firmy/cudzoziemca, jako pełnomocnik w celu pomocy przy uzyskaniu dokumentów, tj. 

- Powiadomienie o powierzeniu pracy

- Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 

- Zezwolenia na pracę cudzoziemca typ A

 Wyrobienie dokumentów do zatrudnienia oraz przedłużenia pobytu cudzoziemca.

- zezwolenie na pobyt czasowy  i pracę (karta pobytu czasowego) 

- zezwolenie na pobyt stały (karta rezydenta UE, karta pobytu stałego)  

Dodatkowe usługi:

- Odwołanie od decyzji negatywnej, w przypadku karty pobytu

- Zaświadczenia

- Informacja starosty

- Inne dokumenty i usługi  - umowy, tłumaczenia , badania, szkolenia, audyty zatrudnienia …

Możemy  pomóc również w porozumieniu z pracownikami w stopniu zaawansowanym w języku rosyjskim, ukraińskim, polskim oraz w j. angielskim. W przypadku konieczności uzyskania informacji na temat dokładnego przebiegu pobytu na terytorium RP, wiz, terminów wjazdów i wyjazdów z/do Polski, itp., planowanych wyjazdów w celu uzyskania wiz lub chęci stałego zamieszkania na terytorium RP (w celu realizacji takich usług będziemy potrzebowali udostępnionego kontaktu do pracowników).

Ceniąc czas klientów, staramy się realizować wszystkie zlecone działania kompleksowo z uwzględnieniem oczekiwań i potrzeb klientów, zawsze staramy się dopasować najlepsze rozwiązanie.

Podsumowując, korzystanie z usług biura legalizacji cudzoziemców przy zatrudnianiu pracowników z zza granicy jest wygodne, efektywne i bardziej opłacalne dla pracodawcy niż próba samodzielnego przeprowadzenia tego procesu.

Nasze biuro pilnie obserwuje zmiany wprowadzane przez rząd. Jesteśmy na bieżąco i chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące zatrudnienia cudzoziemców.

 Kontakt :+48 537 996 535

 Zapraszamy do obserwacji:  https://www.facebook.com/Oxydotbiuro

  • Wszystkie
  • Dla Cudzoziemców
  • Dla Pracodawców
Wczytaj więcej Przytrzymaj klawisz SHIFT aby pokazać wszystkie Pokaż wszystkie

Potrzebujesz pomocy w załatwieniu swojej sprawy?

Biuro ds. legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców OXYDOT koncentruje swoją działalność na zapewnianiu fachowej i kompleksowej obsługi firmom chcącym w kraju legalnie zatrudniać pracowników z zagranicy oraz obcokrajowcom zainteresowanym legalnym pobytem i pracą w Polsce.
Potrzebujesz pomocy w zalegalizowaniu pobytu lub pracy w Polsce?