poniedziałek-piątek: 9:00-17:00

Jeśli przedsiębiorca chce zatrudnić cudzoziemca w Polsce potrzebne jest uzyskanie zezwolenie na wykonywanie przez niego pracy typu A lub B.

W przypadkach gdy nie jest możliwe uzyskanie oświadczenie o powierzeniu pracy albo ze względu na obywatelstwo cudzoziemca ten dokument jest obowiązkowy do zatrudnienia cudzoziemca.

Zezwolenie może być wydane na termin od 1 do 3 lat.

Po wydaniu tego dokumentu pracownik może pracować tylko u pracodawcy dla którego wydane jest zezwolenie i tylko na określonych w nim warunkach. W przypadku zmiany warunków lub pracodawcy należy uzyskać nowe zezwolenie.

Dla kogo jest zezwolenie typu A

Zezwolenie typu A jest wydawane jest dla cudzoziemca wykonującego pracę na terytorium Polski, na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba, miejsce zamieszkania lub oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Polski.

Dla kogo jest zezwolenie typu B

Zezwolenie typu B dotyczy cudzoziemca, który:

  • pełni funkcję w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców;
  • pełni funkcję w zarządzie osoby prawnej będącej spółką kapitałową w organizacji;
  • prowadzi sprawy spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej jako komplementariusz albo prokurent – jeśli w ciągu kolejnych 12 miesięcy pełnił tę funkcję przez ponad 6 miesięcy.

 

W ramach współpracy:

  • przeprowadzimy bezpłatną analizę sytuacji przyszłego pracownika i zaproponujemy optymalny przebieg procesu legalizacji jego zatrudnienia i/lub pobytu,
  • przygotujemy rzetelnie kompletną dokumentację, dzięki czemu wnioski nie zostaną odrzucone ze względu na braki lub błędy formalne,
  • uzyskamy stosowne zezwolenia w możliwie najkrótszym czasie,
  • reprezentujemy firmy i cudzoziemca przed stosownymi urzędami,
  • pilnujemy ważności uzyskanych zezwoleń, przypominamy o terminie ich upływu oraz w razie potrzeby je odnawiamy,
  • informujemy o istotnych zmianach związanych z zatrudnianiem i pobytem obcokrajowców w Polsce.

Potrzebujesz pomocy w załatwieniu swojej sprawy?

Biuro ds. legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców OXYDOT koncentruje swoją działalność na zapewnianiu fachowej i kompleksowej obsługi firmom chcącym w kraju legalnie zatrudniać pracowników z zagranicy oraz obcokrajowcom zainteresowanym legalnym pobytem i pracą w Polsce.
Potrzebujesz pomocy w zalegalizowaniu pobytu lub pracy w Polsce?