poniedziałek-piątek: 9:00-17:00

Na terytorium Polski akceptuję się prawa jazdy z 28 krajów UE. Prawa jazdy wydawane przez inne państwa zgodnie z postanowieniami konwencji wiedeńskiej również są akceptowalne, z tym, że po 6 miesiącach właściciel takiego prawa jazdy jest zobowiązany do wymiany dokumentu na polski odpowiednik. Nie dostosowanie się do przepisu skutkuję mandatem oraz odmową wypłaty odszkodowania w razie kolizji.

Aby wymienić prawo jazdy, należy złożyć: odpowiedni wniosek do urzędu, kserokopię paszportu lub karty pobytu, aktualne zdjęcie, potwierdzenie opłaty za prawo jazdy, kopię zagranicznego prawa jazdy wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez tłumacza przysięgłego lub konsula.

Przy odbiorze polskiego prawa jazdy, zagraniczne jest zatrzymywane i niezwłocznie przesyłane do właściwego organu państwa, które je wydało.

Potrzebujesz pomocy w załatwieniu swojej sprawy?

Biuro ds. legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców OXYDOT koncentruje swoją działalność na zapewnianiu fachowej i kompleksowej obsługi firmom chcącym w kraju legalnie zatrudniać pracowników z zagranicy oraz obcokrajowcom zainteresowanym legalnym pobytem i pracą w Polsce.
Potrzebujesz pomocy w zalegalizowaniu pobytu lub pracy w Polsce?