poniedziałek-piątek: 9:00-17:00

Jest wydawana obywatelom trzecich państw, którzy zgodnie z Rozporządzeniem Unii Europejskiej muszą posiadać wizę przy przekraczaniu granicy.

Wydawana cudzoziemcom, którzy zamierzają przebywać w Polsce lub państwach obszaru Schengen (w czasie jednego lub kilku wjazdów) do 90 dni w ciągu kolejnych 180 dni. Okres ten jest liczony od daty pierwszego wjazdu. Wiza ta jest wydawana także tym cudzoziemcom, którzy planują poruszać się po terytorium Schengen tranzytowo (pociągiem, samochodem).

Wiza może zostać wydana na jeden, dwa lub więcej wjazdów. Termin ważności wizy nie może przekraczać 5 lat.

Przy wyliczaniu terminu przebywania na terytorium Schengen pod uwagę nie są brane pobyty cudzoziemca na podstawie wizy krajowej lub zezwolenia na pobyt.

Wiza typu ”C” ma następujące podtypy:

  • С1 – uprawnia do przebywania na terytorium Schengen do 30 dni.
  • С2 – uprawnia do przebywania na terytorium Schengen do 90 dni, lecz termin ważności wizy wynosi 180 dni.
  • С3 – uprawnia do przebywania na terytorium Schengen do 90 dni, lecz termin ważności wizy wynosi 360 dni.
  • С4 – uprawnia do przebywania na terytorium Schengen do 90 dni, lecz termin ważności wizy wynosi od 1 do 5 lat.

 

Wiza Schengen o ograniczonej ważności terytorialnej LTV

Wiza jest wydawana wyjątkowo, w określonych przypadkach. Upoważnia do przebywania na terytorium wydającego ją państwa. Może być ważna na terytorium więcej niż jednego państwa strefy Schengen, pod warunkiem wyrażenia zgodny przez każde z nich.

Wiza Schengen

Potrzebujesz pomocy w załatwieniu swojej sprawy?

Biuro ds. legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców OXYDOT koncentruje swoją działalność na zapewnianiu fachowej i kompleksowej obsługi firmom chcącym w kraju legalnie zatrudniać pracowników z zagranicy oraz obcokrajowcom zainteresowanym legalnym pobytem i pracą w Polsce.
Potrzebujesz pomocy w zalegalizowaniu pobytu lub pracy w Polsce?