poniedziałek-piątek: 9:00-17:00

Dokument jest podstawą do wyrobienia wizy oraz do zatrudnienia obcokrajowca. Zezwolenie wydaje się na okres do 3 lat (przy czym roczne wizy należy przedłużać w określonym terminie w paszporcie).O zezwolenie wojewódzkie wnioskuje pracodawca do właściwego Urzędu.

Istnieje kilka rodzajów zezwoleń na pracę od wojewody. Należy pamiętać, że bez względu na typ zezwolenia, dokument upoważnia do pracy konkretnego pracownika tylko u jednego pracodawcy i tylko na stanowisku oraz warunkach wskazanych w dokumencie. W razie jakichkolwiek zmian należy wnioskować o nowe zezwolenie!

Dokumenty są generowane w dwóch wersjach:

  • w formie papierowej (ze stemplem z urzędu, do uzyskania wizy jest konieczny oryginał)
    Papierowe zezwolenie na pracę od wojewody
    Papierowe zezwolenie na pracę od wojewody (c.d.)
  • oraz w formie elektronicznej (w tym przypadku na dokumencie nie ma stempli, a do uzyskania wizy wystarczy papierowy wydruk).
    Elektroniczne zezwolenie na pracę od wojewody
    Elektroniczne zezwolenie na pracę od wojewody (c.d.)

Potrzebujesz pomocy w załatwieniu swojej sprawy?

Biuro ds. legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców OXYDOT koncentruje swoją działalność na zapewnianiu fachowej i kompleksowej obsługi firmom chcącym w kraju legalnie zatrudniać pracowników z zagranicy oraz obcokrajowcom zainteresowanym legalnym pobytem i pracą w Polsce.
Potrzebujesz pomocy w zalegalizowaniu pobytu lub pracy w Polsce?