poniedziałek-piątek: 9:00-17:00

Oznaczana symbolem "D", jest wydawana na okres od 90 do 360 dni. Okres ważności wizy zależy od celu pobuty cudzoziemca na terytorium RP.

Wiza typu "D" jest wydawana dla cudzoziemców którzy chcą podjąć naukę w kraju lub pracować. Także ten typ wizy jest wyrabiany dla posiadaczy Karty Polaka.

Wiza krajowa zezwala na:

  • Pobyt cudzoziemca na terytorium RP, w okresie, na który została wydana wiza.
  • Podróżowanie do innych państw obszaru Schengen na okres nieprzekraczający 90 dni w ciągu kolejnych 180 dni.

Potrzebujesz pomocy w załatwieniu swojej sprawy?

Biuro ds. legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców OXYDOT koncentruje swoją działalność na zapewnianiu fachowej i kompleksowej obsługi firmom chcącym w kraju legalnie zatrudniać pracowników z zagranicy oraz obcokrajowcom zainteresowanym legalnym pobytem i pracą w Polsce.
Potrzebujesz pomocy w zalegalizowaniu pobytu lub pracy w Polsce?