poniedziałek-piątek: 9:00-17:00

Karta pobytu czasowego jest to dokument, który może być wydany na okres do 3 lat. Aby wyrobić tego rodzaju kartę należy złożyć odpowiednie dokumenty do Urzędu Wojewódzkiego.

Podstawą do wyrobienia karty czasowego pobytu mogą być:

  • praca,
  • studia lub nauka w szkole,
  • połączenie z rodziną,
  • działalność naukowa,
  • działalność gospodarcza
  • oraz inne okoliczności wymagające pobytu cudzoziemca w kraju.

Karta pobytu czasowego - wyjątki dla studentów

Jednym z najważniejszych atutów karty pobytu dla studentów jest możliwość pracy bez ubiegania się o dodatkowe pozwolenia.

Ten przywilej dotyczy studentów stacjonarnych.

Studenci studiów niestacjonarnych również mogą wyrobić kartę pobytu, lecz nie wszyscy mogą pracować bez dodatkowych zezwoleń. Jest to określane przez konkretne województwo na podstawie analizy rynku pracy i innych parametrów.

Karta pobytu czasowego

Potrzebujesz pomocy w załatwieniu swojej sprawy?

Biuro ds. legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców OXYDOT koncentruje swoją działalność na zapewnianiu fachowej i kompleksowej obsługi firmom chcącym w kraju legalnie zatrudniać pracowników z zagranicy oraz obcokrajowcom zainteresowanym legalnym pobytem i pracą w Polsce.
Potrzebujesz pomocy w zalegalizowaniu pobytu lub pracy w Polsce?