poniedziałek-piątek: 9:00-17:00
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – aktualizacja na 03/2023

 

Dowiedz się, jak zmieniły się przepisy w związku ze zmianami w Ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – aktualizacja na 03/2023.

 

Do kiedy ważny jest pobyt obywateli Ukrainy terytorium Polski? 

Pobyt dla obywateli Ukrainy  w Polsce jest legalny do 24.08.2023 r.

Kto i na jakich zasadach może wystąpić od 01.04.23 o pobyt czasowy (w ramach specustawy)?

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym, o pobyt czasowy w Polsce będą mogli ubiegać się obywatele Ukrainy  ze statusem UKR,  jeśli celem ich pobytu w Polsce będzie:

– wykonywanie pracy,

– wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (Blue Card) lub

– prowadzenie działalności gospodarczej.

Złożenie wniosków przez takie osoby będzie możliwe od dnia 1 kwietnia 2023 roku.

Zgodnie z podaną informacją, obywatele Ukrainy ubiegający się o jedno z ww. zezwoleń na pobyt czasowy będą zwolnieni z obowiązku osobistego stawiennictwa w urzędzie wojewódzkim, jeśli wcześniej oddali odciski linii papilarnych podczas uzyskiwania PESEL UKR. Jeśli jednak tego nie uczynili, osobiste stawiennictwo w urzędzie wojewódzkim w celu oddania odcisków linii papilarnych będzie konieczne (najpewniej w momencie osobistego odbioru karty pobytu czasowego). Procedura zostanie ogłoszona później.

W przypadku gdy obywatel Ukrainy nie będzie spełniać wszystkich wymogów udzielenia zezwolenia na pobyt udzielone zostanie mu zezwolenia na pobyt czasowy na okres 1 roku, licząc od dnia wydania decyzji. Oznacza to, że  powinien otrzymać kartę pobytu na okres próbny wynoszący 1 rok.

Jaka jest procedura w przypadku osób, które wjechały/przebywały w Polsce przed dniem 24 lutego lub przyjechały po tym terminie, ale NIE W ZWIĄZKU z wojną, tylko z innych przyczyn?

Nie są one objęte specustawą, wobec czego mogą wystąpić o zezwolenie na pobyt czasowy w dowolnym momencie. Pobyt takich osób jest przedłużony i regulowany Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Przedłużenie ważności posiadanych tytułów pobytowych w Polsce na mocy specustawy będzie obowiązywało najpóźniej do dnia 24 sierpnia 2023 roku (o ile wcześniej nie zostanie odwołany obowiązujący aktualnie stan zagrożenia epidemicznego).

Jak zalegalizować pobyt dzieci za statusem UKR?

Dzieci, które korzystają w Polsce z ochrony czasowej, nie mogą uzyskać karty pobytu czasowego w Polsce (w obecnym stanie prawnym). Dzieci mają zapewnioną legalność pobytu na terytorium RP do dnia 24 sierpnia 2023 roku. Polskie przepisy na ten moment nie regulują sytuacji pobytowej takich osób po 24 sierpnia 2023 roku. Na takie rozwiązania oczekujemy. W związku z trwającą na terytorium Ukrainy wojną możliwe jest wydłużenie terminów przebywania lub  wprowadzenie nowych przepisów regulujących procedury legalizujące dalszy pobyt obywateli Ukrainy.

 

Wiele firm korzysta z usług biura legalizacji pracy cudzoziemców, tak jak z usług biura księgowego. Zaoszczędza to czas właścicieli i pomaga uniknąć sytuacji nielegalnego zatrudnienia pracownika.

Zachęcamy do  współpracy z Nami:

  • przeprowadzimy bezpłatną analizę sytuacji przyszłego pracownika i zaproponujemy optymalny przebieg procesu legalizacji jego zatrudnienia i/lub pobytu,
  • przygotujemy rzetelnie kompletną dokumentację, dzięki czemu wnioski nie zostaną odrzucone ze względu na braki lub błędy formalne,
  • uzyskamy stosowne zezwolenia w możliwie najkrótszym czasie,
  • reprezentujemy firmy i cudzoziemca przed stosownymi urzędami,
  • pilnujemy ważności uzyskanych zezwoleń, przypominamy o terminie ich upływu oraz w razie potrzeby je odnawiamy,
  • informujemy o istotnych zmianach związanych z zatrudnianiem i pobytem obcokrajowców w Polsce.

 

  • Wszystkie
  • Dla Cudzoziemców
  • Dla Pracodawców
Wczytaj więcej Przytrzymaj klawisz SHIFT aby pokazać wszystkie Pokaż wszystkie

Potrzebujesz pomocy w załatwieniu swojej sprawy?

Biuro ds. legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców OXYDOT koncentruje swoją działalność na zapewnianiu fachowej i kompleksowej obsługi firmom chcącym w kraju legalnie zatrudniać pracowników z zagranicy oraz obcokrajowcom zainteresowanym legalnym pobytem i pracą w Polsce.
Potrzebujesz pomocy w zalegalizowaniu pobytu lub pracy w Polsce?