poniedziałek-piątek: 9:00-17:00

Dokument jest podstawą do wyrobienia wizy oraz do zatrudnienia obcokrajowca. Zezwolenie sezonowe wydaje się na okres do 270 dni w roku kalendarzowym. O zezwolenie wnioskuje pracodawca do właściwego Urzędu. Jest wydawane wyłącznie dla określonych przez Urząd prac sezonowych (przy czym w okresie ważności dokumentu możliwe jest wykonywanie u konkretnego pracodawcy każdej pracy sezonowej, a nie tylko tej wskazanej w zezwoleniu). Dokumenty są generowane w dwóch wersjach:

  • w formie papierowej (ze stemplem z urzędu, do uzyskania wizy jest konieczny oryginał)
    Zezwolenie na pracę sezonową w formie papierowej
    Zezwolenie na pracę sezonową w formie papierowej (c.d.)
  • oraz w formie elektronicznej (w tym przypadku na dokumencie nie ma stempli, a do uzyskania wizy wystarczy papierowy wydruk).
    Zezwolenie na pracę sezonową w formie elektronicznej
    Zezwolenie na pracę sezonową w formie elektronicznej (c.d.)

Potrzebujesz pomocy w załatwieniu swojej sprawy?

Biuro ds. legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców OXYDOT koncentruje swoją działalność na zapewnianiu fachowej i kompleksowej obsługi firmom chcącym w kraju legalnie zatrudniać pracowników z zagranicy oraz obcokrajowcom zainteresowanym legalnym pobytem i pracą w Polsce.
Potrzebujesz pomocy w zalegalizowaniu pobytu lub pracy w Polsce?