poniedziałek-piątek: 9:00-17:00

Legalizacja pracy cudzoziemców w Polsce

Istnieje kilka rodzajów zezwoleń na zatrudnienie obcokrajowca w Polsce:

Wyżej wymienione dokumenty wydaje Urząd w odpowiedzi na wniosek pracodawcy. Warto pamiętać, że dokument upoważnia do pracy tylko u jednego pracodawcy i tylko na warunkach wskazanych w dokumencie!

Wiza wydawana na podstawie ww. dokumentów będzie miała taki sam okres ważności. Pracownik ma prawo zmienić pracodawcę, ale nowy pracodawca będzie musiał uzyskać nowe zezwolenie lub oświadczenie.

Zatrudnianie na podstawie Karty pobytu

Istnieje wiele rodzajów kart pobytu. Nie każdy typ karty uprawnia obcokrajowca do pracy.

Zatrudniając cudzoziemca na podstawie karty pobytu należy pamiętać o tym, że dokument wydany na podstawie oświadczenia lub zezwolenia na pracę upoważnia obcokrajowca do pracy tylko u konkretnego pracodawcy. Informacje o dostępie do rynku pracy są zawarte w decyzji! W przypadku zmiany pracodawcy posiadacz karty ma obowiązek zgłosić to do Urzędu w ciągu 14 dni, a w ciągu 30 dni złożyć dokumenty na nową kartę na podstawie aktualnej pracy.

Bez zezwolenia na pracę mogą pracować:

 • Posiadacze Karty Polaka.
 • Posiadacze karty stałego pobytu lub karty rezydenta UE.
 • Obywatele UE.
 • Pracownicy agencji prasowych.
 • Artyści (jeśli pracują nie dłużej 1 miesiąca w ciągu kolejnych 12 miesięcy)
 • Studenci stacjonarnej formy kształcenia.
 • Kapłani.
 • Posiadacze karty pobytu wydanej na podstawie ślubu z obywatelem RP.
 • Naukowcy biorący udział w konferencjach naukowych i kulturalnych.
 • Uchodźcy.
 • Pracownicy NATO.
 • Obcokrajowcy podczas podróży służbowej (do 3 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy)

Dowiedz się więcej o pozwoleniu na pracę sezonową dla pracownika z zagranicy.

Dowiedz się więcej o pozwoleniu na pracę dla cudzoziemca (zezwoleniu na pracę od wojewody).

Dowiedz się więcej o zatrudnianiu obcokrajowców w oparciu o oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy.

Potrzebujesz pomocy w załatwieniu swojej sprawy?

Biuro ds. legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców OXYDOT koncentruje swoją działalność na zapewnianiu fachowej i kompleksowej obsługi firmom chcącym w kraju legalnie zatrudniać pracowników z zagranicy oraz obcokrajowcom zainteresowanym legalnym pobytem i pracą w Polsce.
Potrzebujesz pomocy w zalegalizowaniu pobytu lub pracy w Polsce?