poniedziałek-piątek: 9:00-17:00

Karta pobytu stałego - podstawą do wyrobienia tego dokumentu może być między innymi karta Polaka lub karta czasowego pobytu. Warunkiem uzyskania karty jest 5-letni okres pobytu cudzoziemca na terytorium Polski. Karta stałego pobytu jest wydawana na okres 10 lat. Ten dokument nie uprawnia obcokrajowca do nauki oraz pracy na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Karta pobytu stałego

Potrzebujesz pomocy w załatwieniu swojej sprawy?

Biuro ds. legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców OXYDOT koncentruje swoją działalność na zapewnianiu fachowej i kompleksowej obsługi firmom chcącym w kraju legalnie zatrudniać pracowników z zagranicy oraz obcokrajowcom zainteresowanym legalnym pobytem i pracą w Polsce.
Potrzebujesz pomocy w zalegalizowaniu pobytu lub pracy w Polsce?