poniedziałek-piątek: 9:00-17:00

Karta pobytu rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej ma okres ważności 5 lat, a cudzoziemiec ma status rezydenta UE. Warunkiem uzyskania karty jest legalny pobyt oraz praca obcokrajowca w ciągu ostatnich 5 lat na terytorium Polski. Wśród obowiązkowych dokumentów znajdują się: zaświadczenie o stałym źródle dochodów oraz potwierdzenie znajomości języka polskiego na poziomie nie niższym niż B1.

Niebieska karta uprawnia do pracy na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej, chyba że nie pozwalają na to wewnętrzne przepisy innego kraju.

Karta pobytu rezydenta długoterminowego UE jest to dokument potwierdzający odpowiedni status w Rzeczypospolitej Polskiej, który pozwala:

  • legalnie przebywać w państwie;
  • przekraczać granicę bez uzyskania wizy lub innych zezwoleń;
  • legalnie pracować na terytorium Polski bez uzyskania innych zezwoleń (o ile dany rodzaj karty zezwala na to i jest to na niej napisane);
  • podróżować w obrębie strefy Schengen;
  • wnioskować o obywatelstwo Polskie po okresie 3 lat pobytu jako rezydent UE;
  • posiadać różne prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za wyjątkiem prawa wyborczego.

Karta pobytu rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej (UE)

Potrzebujesz pomocy w załatwieniu swojej sprawy?

Biuro ds. legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców OXYDOT koncentruje swoją działalność na zapewnianiu fachowej i kompleksowej obsługi firmom chcącym w kraju legalnie zatrudniać pracowników z zagranicy oraz obcokrajowcom zainteresowanym legalnym pobytem i pracą w Polsce.
Potrzebujesz pomocy w zalegalizowaniu pobytu lub pracy w Polsce?