poniedziałek-piątek: 9:00-17:00

PESEL - indywidualny numer rejestracyjny oraz numer ubezpieczenia społecznego w Polsce. Innymi słowy jest to numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji.

Można powiedzieć, że PESEL jest analogiem ukraińskiego numeru identyfikacyjnego. Składa się z jedenastu cyfr i zawiera: datę urodzenia, numer porządkowy, oznaczenie płci oraz liczbę kontrolną.

W Polsce numer PESEL jest stosowany prawie we wszystkich instytucjach, między innymi w: szpitalach, urzędach, na uniwersytetach itp.

Potrzebujesz pomocy w załatwieniu swojej sprawy?

Biuro ds. legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców OXYDOT koncentruje swoją działalność na zapewnianiu fachowej i kompleksowej obsługi firmom chcącym w kraju legalnie zatrudniać pracowników z zagranicy oraz obcokrajowcom zainteresowanym legalnym pobytem i pracą w Polsce.
Potrzebujesz pomocy w zalegalizowaniu pobytu lub pracy w Polsce?