poniedziałek-piątek: 9:00-17:00

Uzyskanie odpowiednich dokumentów koniecznych do zatrudnienia cudzoziemca w Polsce jest czasochłonne i skomplikowane. Procedury często ulegają zmianom i trzeba na bieżąco śledzić zmiany przepisów i wymagań do spełnienia stawianych przez urzędników. Dzięki temu, że zajmujemy się obsługą wielu firm, a nie pojedynczych przypadków Nasze informacje są najbardziej aktualne i dzięki temu możemy uzyskać dokumenty szybko i sprawnie.

Potrzebujesz pomocy w załatwieniu swojej sprawy?

Biuro ds. legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców OXYDOT koncentruje swoją działalność na zapewnianiu fachowej i kompleksowej obsługi firmom chcącym w kraju legalnie zatrudniać pracowników z zagranicy oraz obcokrajowcom zainteresowanym legalnym pobytem i pracą w Polsce.
Potrzebujesz pomocy w zalegalizowaniu pobytu lub pracy w Polsce?