poniedziałek-piątek: 9:00-17:00

Ruch bezwizowy oznacza uproszczoną procedurę wjazdu do państw strefy Schengen. Posiadaczy paszportów biometrycznych państw upoważnionych do korzystania z ruchu bezwizowego mogą przekraczać granicę żeby zrobić zakupy, odwiedzić rodzinę lub przyjaciół, znaleźć pracę itp. Pobyt bez obowiązku posiadania wizy nie może trwać dłużej niż 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu.

Oznaczenie paszportu biometrycznego

Od 2021 roku Rada UE wprowadza Europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS).

Jak działa ETIAS?

Od 2021 przed podróżą do strefy Schengen obywatele państw trzecich będą musieli wcześniej uzyskać zezwolenie na podróż i w tym celu wypełnić odpowiedni wniosek w Internecie. Za każdy wniosek trzeba będzie wnieść opłatę w wysokości 7 EUR (cudzoziemcy przed 18 r. ż. oraz po 70 r. ż. są zwolnieni z opłaty)

W przypadku braku oznaczenia w systemie lub braku elementów wymagających dalszej analizy zezwolenie będzie wydawane szybko i automatycznie.

Zezwolenie na podróż zachowa ważność przez trzy lata lub do końca okresu ważności dokumentu podróży zarejestrowanego podczas składania wniosku.

Szczegóły związane z pracą w ruchu bezwizowym

Cudzoziemiec, który przekroczył granicę za pośrednictwem ruchu bezwizowego może podjąć pracę i starać się o wizę pracowniczą.

Podjąć pracę w ruchu bezwizowym można na podstawie Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Dokument ten jest wydawany pracodawcy w urzędzie i jest podstawą do zatrudnienia cudzoziemca oraz dla uzyskania wizy pracowniczej.

W przypadku gdy cudzoziemiec przepracował 3 miesiące na podstawie ruchu bezwizowego wizę wydaje się na pozostałe dni, czyli na 3 miesiące, ponieważ obowiązuje zasada 180 dni w roku. Cudzoziemiec może pracować na podstawie oświadczenia 180 dni w ciągu kolejnych 360 dni. Wyjątkiem są sezonowe zezwolenia na pracę (Zezwolenie na pracę sezonową) lub wojewódzkie (Zezwolenie na pracę od wojewody).

Potrzebujesz pomocy w załatwieniu swojej sprawy?

Biuro ds. legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców OXYDOT koncentruje swoją działalność na zapewnianiu fachowej i kompleksowej obsługi firmom chcącym w kraju legalnie zatrudniać pracowników z zagranicy oraz obcokrajowcom zainteresowanym legalnym pobytem i pracą w Polsce.
Potrzebujesz pomocy w zalegalizowaniu pobytu lub pracy w Polsce?