poniedziałek-piątek: 9:00-17:00

Karta Polaka – jest to dokument potwierdzający przynależność do narodu polskiego, który może być przyznany osobie nieposiadającej obywatelstwa polskiego.

Karta Polaka zapewnia właścicielowi szereg specjalnych korzyści i umożliwia uzyskanie stałego pobytu lub obywatelstwa.

Obcokrajowiec, który ma pozwolenie na pobyt w kraju na podstawie karty Polaka po okresie 1 roku może starać się o obywatelstwo. Karta Polaka jest wydawana na okres 10 lat i uprawnia do pracy na terytorium Polski bez dodatkowych zezwoleń, a także daje inne przywileje, np. posiadając kartę Polaka można skorzystać ze zniżki na kolejowe środki transportu publicznego w wysokości 37%.

Posiadacze karty Polaka są zwolnieni z opłat za wizę krajową oraz opłaty administracyjnej za przetwarzanie dokumentów przy składaniu wniosku o pobyt stały lub obywatelstwo polskie.

Karta Polaka

Potrzebujesz pomocy w załatwieniu swojej sprawy?

Biuro ds. legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców OXYDOT koncentruje swoją działalność na zapewnianiu fachowej i kompleksowej obsługi firmom chcącym w kraju legalnie zatrudniać pracowników z zagranicy oraz obcokrajowcom zainteresowanym legalnym pobytem i pracą w Polsce.
Potrzebujesz pomocy w zalegalizowaniu pobytu lub pracy w Polsce?