poniedziałek-piątek: 9:00-17:00

Dokument stanowi podstawę do wydania wizy, a także do zatrudnienia. Jest wydawany na okres do 180 dni w ciągu kolejnych 360 dni (rok kalendarzowy nie jest brany pod uwagę). O oświadczenie wnioskuje pracodawca do właściwego Urzędu. Dokumenty są generowane w dwóch wersjach:

  • w formie papierowej (ze stemplem z urzędu, do uzyskania wizy jest konieczny oryginał)
    Papierowe oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
    Papierowe oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (c.d.)
  • oraz w formie elektronicznej (w tym przypadku na dokumencie nie ma stempli, a do uzyskania wizy wystarczy papierowy wydruk).
    Elektroniczne oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
    Elektroniczne oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (c.d.)

Szczegóły pracy cudzoziemca na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy

Kontynuacja pracy po wykorzystaniu 180 dni

Po zakończeniu ważności oświadczenia obcokrajowiec może kontynuować pracę na podstawie zezwolenia wojewódzkiego.

Istnieje również możliwość pracy sezonowej, jednak zezwolenia na pracę sezonową nie mają tak zwanych „korytarzy”, czyli możliwości na przerwy na wyjazd cudzoziemca do swojego kraju.

Złożenie dokumentów na kartę pobytu nie uprawnia obcokrajowca do pracy przed wydaniem decyzji.

Anulowanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Jeśli obcokrajowiec zwolnił się z poprzedniego stanowiska, a poprzedni pracodawca nie anulował oświadczenia, to trzeba o tym poinformować odpowiedni urząd.

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi z ‘‘korytarzem’’

Jeśli w oświadczeniu o powierzeniu pracy cudzoziemcowi występują tak zwane „korytarze”, czyli przerwy w wykonywaniu pracy to należy uwzględnić je w umowie.

Potrzebujesz pomocy w załatwieniu swojej sprawy?

Biuro ds. legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców OXYDOT koncentruje swoją działalność na zapewnianiu fachowej i kompleksowej obsługi firmom chcącym w kraju legalnie zatrudniać pracowników z zagranicy oraz obcokrajowcom zainteresowanym legalnym pobytem i pracą w Polsce.
Potrzebujesz pomocy w zalegalizowaniu pobytu lub pracy w Polsce?