понеделник –пятница: 9:00-17:00

Jeśli przedsiębiorca chce zatrudnić cudzoziemca w Polsce potrzebne jest uzyskanie zezwolenie na wykonywanie przez niego pracy typu A lub B.

W przypadkach gdy nie jest możliwe uzyskanie oświadczenie o powierzeniu pracy albo ze względu na obywatelstwo cudzoziemca ten dokument jest obowiązkowy do zatrudnienia cudzoziemca.

Zezwolenie może być wydane na termin od 1 do 3 lat.

Po wydaniu tego dokumentu pracownik może pracować tylko u pracodawcy dla którego wydane jest zezwolenie i tylko na określonych w nim warunkach. W przypadku zmiany warunków lub pracodawcy należy uzyskać nowe zezwolenie.

Dla kogo jest zezwolenie typu A

Zezwolenie typu A jest wydawane jest dla cudzoziemca wykonującego pracę na terytorium Polski, na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba, miejsce zamieszkania lub oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Polski.

Dla kogo jest zezwolenie typu B

Zezwolenie typu B dotyczy cudzoziemca, który:

  • pełni funkcję w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców;
  • pełni funkcję w zarządzie osoby prawnej będącej spółką kapitałową w organizacji;
  • prowadzi sprawy spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej jako komplementariusz albo prokurent – jeśli w ciągu kolejnych 12 miesięcy pełnił tę funkcję przez ponad 6 miesięcy.

 

W ramach współpracy:

  • przeprowadzimy bezpłatną analizę sytuacji przyszłego pracownika i zaproponujemy optymalny przebieg procesu legalizacji jego zatrudnienia i/lub pobytu,
  • przygotujemy rzetelnie kompletną dokumentację, dzięki czemu wnioski nie zostaną odrzucone ze względu na braki lub błędy formalne,
  • uzyskamy stosowne zezwolenia w możliwie najkrótszym czasie,
  • reprezentujemy firmy i cudzoziemca przed stosownymi urzędami,
  • pilnujemy ważności uzyskanych zezwoleń, przypominamy o terminie ich upływu oraz w razie potrzeby je odnawiamy,
  • informujemy o istotnych zmianach związanych z zatrudnianiem i pobytem obcokrajowców w Polsce.

Для получения более подробной информации или консультации

Позвоните +48 537 996 535
Бюро OXYDOT по легализации пребывания и трудоустройства иностранцев фокусирует свою деятельность на предоставлении профессиональных и комплексных услуг компаниям, желающим на законных основаниях нанимать иностранных рабочих в стране, и иностранцам, заинтересованным в законном пребывании и работе в Польше.
Вам нужна помощь в легализации вашего пребывания или работы в Польше?
Позвоните
+48 537 996 535