понеделник –пятница: 9:00-17:00

Uzyskanie odpowiednich dokumentów koniecznych do zatrudnienia cudzoziemca w Polsce jest czasochłonne i skomplikowane. Procedury często ulegają zmianom i trzeba na bieżąco śledzić zmiany przepisów i wymagań do spełnienia stawianych przez urzędników. Dzięki temu, że zajmujemy się obsługą wielu firm, a nie pojedynczych przypadków Nasze informacje są najbardziej aktualne i dzięki temu możemy uzyskać dokumenty szybko i sprawnie.

Для получения более подробной информации или консультации

Позвоните +48 537 996 535
Бюро OXYDOT по легализации пребывания и трудоустройства иностранцев фокусирует свою деятельность на предоставлении профессиональных и комплексных услуг компаниям, желающим на законных основаниях нанимать иностранных рабочих в стране, и иностранцам, заинтересованным в законном пребывании и работе в Польше.
Вам нужна помощь в легализации вашего пребывания или работы в Польше?
Позвоните
+48 537 996 535