poniedziałek-piątek: 9:00-17:00
Najczęstsze błędy popełniane przez pracodawców zatrudniających cudzoziemców

Przy zatrudnieniu cudzoziemca w Polsce trzeba mieć ogromną wiedzę dotyczącą przepisów prawa oraz nerwy ze stali, aby przejść urzędową biurokrację.

Często polscy pracodawcy nie zdają sobie sprawy, iż aby cudzoziemiec legalnie podjął pracę w ich firmie musi mieć stosowne zezwolenie. Nie spełnienie tego warunku niesie za sobą konsekwencje przy kontrolach z ZUS, Państwowej Inspekcji Pracy lub Straży Granicznej. Taka kontrola może niestety zakończyć się grzywną w wysokości 30 tysięcy złotych dla Pracodawcy oraz deportem dla cudzoziemca.

Oto lista najczęściej popełnianych błędów:

 1. Cudzoziemiec przychodzi z kartą pobytu wydaną na innego pracodawcę i jest na nią zatrudniony w firmie.


  Pracodawco, koniecznie sprawdź decyzję wydaną do karty pobytu. Jeśli jest wydana na konkretną firmę, cudzoziemiec może pracować tylko w niej. Ty musisz wyrobić nowe dokumenty.

 2. Cudzoziemiec posiada wizę i ma podstawę pobytu w Polsce, ale nie ma wyrobionego zezwolenia wojewódzkiego ani oświadczenia o powierzeniu pracy, a jest zatrudniony przez firmę i zgłoszony do ZUS.

  Pracodawco niezależnie od podstawy pobytu cudzoziemiec musi mieć zezwolenie na pracę. Dlatego jeśli chcesz zatrudnić obcokrajowca, najpierw należy wyrobić stosowne dokumenty.

 3. Pracodawca zatrudnia cudzoziemca przed wydaniem oświadczenia o powierzeniu pracy lub zezwolenia wojewódzkiego.

  Samo złożenie wniosków do Urzędu Pracy lub Urzędu Wojewódzkiego nie oznacza uzyskania zezwolenia. Często proces wydania takich dokumentów wydłuża się w nieskończoność poprzez błędy przy złożeniu wniosku. Obcokrajowiec nie może być zatrudniony przed wydaniem zezwolenia.
 4. Pracodawca składa wniosek o oświadczenie o powierzeniu pracy do Urzędu Pracy w momencie, gdy cudzoziemiec ma już wykorzystane dni i otrzymuje odmowę lub oświadczenie na kilka dni.

  Przed złożeniem dokumentów na oświadczenie trzeba upewnić się i przeanalizować indywidualnie sytuację danego cudzoziemca. Na oświadczenie o powierzenie pracy może być On zatrudniony tylko do 180 dni w roku.

 5. Pracodawca kontynuuje zatrudnienie w momencie, gdy kończy się oświadczenie o powierzeniu pracy, pracownik składa wniosek o kartę pobytu. W sytuacji, gdy pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę można kontynuować umowę podczas oczekiwania na kartę pobytu, jednak musi być złożony wniosek na wydanie zezwolenia wojewódzkiego, a w umowie należy powołać się na odpowiedni artykuł ustawy o promocji zatrudnienia.

  Wiedzy na temat prawidłowego zatrudnienia cudzoziemca niestety jest bardzo mało. Przepisy bardzo często się zmieniają. Jak temu zaradzić?

Aby uniknąć takich lub wielu innych błędów, Nasza firma, która zajmuje się wsparciem dla małych i dużych przedsiębiorstw w tym zakresie, chętnie przejmiemy sprawy pracowników z zagranicy na zasadzie outsourcingu.

Często firmy korzystają z usług biur księgowych, ponieważ nie czują się na siłach, aby tworzyć wewnętrzny dział zajmujący się takimi sprawami. Na tej zasadzie proponujemy Państwu również Nasze usługi.

Pracodawco, odzyskaj swój czas na rozwój biznesu.

Potrzebujesz pomocy w załatwieniu swojej sprawy?

Biuro ds. legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców OXYDOT koncentruje swoją działalność na zapewnianiu fachowej i kompleksowej obsługi firmom chcącym w kraju legalnie zatrudniać pracowników z zagranicy oraz obcokrajowcom zainteresowanym legalnym pobytem i pracą w Polsce.
Potrzebujesz pomocy w zalegalizowaniu pobytu lub pracy w Polsce?