poniedziałek-piątek: 9:00-17:00
Dowiedz się jakie nowe warunki wspierające zatrudnienie cudzoziemców w Polsce są już potwierdzone, według oficjalnych źródeł.

Nowelizacja ustawy przewiduje ułatwienia dla polskich Przedsiębiorców planujących lub zatrudniających obcokrajowców. Między innymi ułatwienia będą dotyczyły uzyskania koniecznych dokumentów dla cudzoziemców.

Przede wszystkim skróci się czas oczekiwania na wydanie przez właściwy Urząd stosownych zezwoleń na pracę.

Zmiany mają dotyczyć również okresu, na jaki dokumenty zostaną wydane, a także zapewnić ciągłość pracy cudzoziemcom.

Do tej pory system wydawania oświadczeń był dość skomplikowany. Wiązał się z liczeniem dni oraz dzieleniem okresu, na jaki może być wydane oświadczenie oraz z okresem karencji, który zmuszał Pracodawców często do przerywania ciągłości stosunku pracy. Często długi czas oczekiwania na dokumenty powodował również zmianę decyzji cudzoziemca, który rezygnował z pracy.

Obecna nowelizacja pozwoli właściwym urzędom pracy wydać dokument ważny nawet na 24 miesiące oraz możliwość jego przedłużenia bez okresu karencji, jednak dokument nie będzie dostępny dla wszystkich cudzoziemców, a określonych w ustawie obywateli 6 państw, tj. Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Armenii, Rosji i Mołdawii. Oświadczenie jednak będzie wydane jedynie dla Pracodawców, którzy będą mogli zapewnić wynagrodzenie porównywalne dla danego stanowiska i określone przez Urząd, co ma zapewnić ochronę polskiego rynku pracy.

Dodatkowo zostanie zmieniony punkt wskazujący na konieczność poinformowania przez Pracodawcę właściwy Urząd Pracy o podjęciu pracy przez cudzoziemca w dniu jego zatrudnienia. Uznany został za trudny do wykonana i termin zostanie wydłużony do 7 dni.

Dla obywateli państw spoza 6 wymienionych w ustawie, Pracodawcy wciąż będą mogli ubiegać się o wydanie zezwolenia od właściwego wojewody.

Działania tego typu maja na celu zmniejszyć kolejki w Urzędach i skrócić czas oczekiwania na dokumenty, który zaczął znacznie przewyższać wskazany w ustawie.

Dodatkowo są planowane zmiany dotyczące wydania jednolitych zezwoleń na pobyt i pracę, czyli kart pobytu.

Nasze biuro pilnie obserwuje zmiany wprowadzane przez rząd. Jesteśmy na bieżąco i chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące zatrudnienia cudzoziemców.

Stan na 20.12.2021

Potrzebujesz pomocy w załatwieniu swojej sprawy?

Biuro ds. legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców OXYDOT koncentruje swoją działalność na zapewnianiu fachowej i kompleksowej obsługi firmom chcącym w kraju legalnie zatrudniać pracowników z zagranicy oraz obcokrajowcom zainteresowanym legalnym pobytem i pracą w Polsce.
Potrzebujesz pomocy w zalegalizowaniu pobytu lub pracy w Polsce?