понеделник –пятница: 9:00-17:00
Dowiedz się, czy obywatela Ukrainy można zatrudnić na podstawie umowy, bez uzyskania żadnych pozwoleń.

 

W związku ze zmianami wprowadzonymi po ogłoszeniu stanu wojennego na terytorium Ukrainy, polskie przepisy dot. obywateli Ukrainy wprowadziły nowe i dużo łatwiejsze możliwości zatrudnienia. Jednak w miarę upływu czasu pojawiają się różne niejasne sytuacje, a Pracodawcy nadal mają dużo pytań, np.

Czy obywatela Ukrainy można zatrudnić na podstawie umowy, bez uzyskania żadnych pozwoleń ? Okazuje się, że nie.

Czy można zmieniać warunki pracy podczas trwającego stosunku pracy bez powiadomienia Urzędu Pracy?  Okazuje się, że niestety nie.

Te i wiele innych pytań pojawia się wciąż jako niewiadome. Więc co się tak naprawdę zmieniło?

Wciąż, jako Pracodawcy zatrudniający cudzoziemców, musimy pamiętać, że przy zatrudnieniu cudzoziemca należy ustalić kilka najważniejszych rzeczy:

 1. Legalność jego pobytu – na jakiej podstawie przebywa cudzoziemiec w Polsce.
 2. Długość planowanego stosunku pracy.
 3. Wybór rodzaju dokumentu na podstawie, którego zostanie zatrudniony cudzoziemiec.
 4. Sposób kontynuacji jego zatrudnienia i przedłużenia pobytu.

W tej chwili, aby zatrudnić cudzoziemca z Ukrainy  dostępne są 4 rodzaje dokumentów:

 1. Powiadomienie – wymaga weryfikacji legalności przebywania (jest to obowiązek obecnie po stronie Pracodawcy) i weryfikacji spełnienia warunków. Złożenie tego dokumentu jest wymagane w ciągu 14 dni od podpisania umowy.
 2. Oświadczenie o powierzeniu pracy - wymaga weryfikacji legalności przebywania i weryfikacji spełnienia warunków. W tym przypadku podpisanie umowy i rozpoczęcie pracy jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu tego dokumentu od właściwego Urzędu Pracy.
 3. Zezwolenie wojewódzkie - wymaga weryfikacji legalności przebywania i weryfikacji spełnienia warunków. Podpisanie umowy i rozpoczęcie pracy jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu tego dokumentu od Urzędu Wojewódzkiego.
 4. Zezwolenie na pobyt i pracę - wymaga weryfikacji rodzaju tego zezwolenia w celu ustalenia konieczności zgłoszenia zatrudnienia cudzoziemca do Urzędu.

Uwaga!  W przypadku, gdy obywatel Ukrainy nie spełnia warunków wymaganych do wybranego rodzaju pozwolenia- praca będzie uznana jako nielegalna.

  W razie pytań związanych z tematem artykułu, jak i innymi dotyczącymi zatrudniania cudzoziemców zapraszam do kontaktu z naszym biurem. Skonsultujemy, jak możemy pomóc.

Stan na 14.09.2022

 • ОБЩИЕ
 • ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ
 • ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
Wczytaj więcej Przytrzymaj klawisz SHIFT aby pokazać wszystkie Pokaż wszystkie

Для получения более подробной информации или консультации

Позвоните +48 537 996 535
Бюро OXYDOT по легализации пребывания и трудоустройства иностранцев фокусирует свою деятельность на предоставлении профессиональных и комплексных услуг компаниям, желающим на законных основаниях нанимать иностранных рабочих в стране, и иностранцам, заинтересованным в законном пребывании и работе в Польше.
Вам нужна помощь в легализации вашего пребывания или работы в Польше?
Позвоните
+48 537 996 535