понеделник –пятница: 9:00-17:00

Legalny pobyt cudzoziemca w Polsce wiąże się z wieloma pytaniami i wątpliwościami. Przejście krok po kroku przez gąszcz przepisów, rzetelne wypełnienie dokumentów, wymaga czasu oraz gruntownej wiedzy systemu prawnego w Polsce.

Legalny pobyt i uzyskanie zezwolenia na pracę w Polsce wymagają od obcokrajowców, koniecznych pozwoleń. Droga, jaką musi przejść cudzoziemiec, aby otrzymać stosowne pozwolenia, bywa długa i skomplikowana. Nasz zespół wie, jak szybko i z efektem pozytywnego rozpatrzenia wniosków oraz otrzymania niezbędnych dokumentów, wypełnić potrzebne wnioski.

Zagadnienia oficjalnego zatrudnienia, zezwoleń na pracę, na pobyt, uzyskania kart pobytu czasowego, stałego, karty rezydenta EU, obywatelstwa Polskiego .

W czym pomagamy

Jak pomagamy

Zapraszamy na spotkanie lub do kontaktu telefonicznego, podczas którego :

  • Dokonamy szczegółowej analizy sytuacji, dokumentów oraz okoliczności danej sprawy,
  • Odpowiemy na wszystkie pytania i rozwiejemy wątpliwości,
  • Zaproponujemy optymalne rozwiązanie.

Codziennie skutecznie pomagamy rozwiązać te, jak i wiele innych problemów

Prowadzenie sprawy

Od momentu, gdy zostanie nam powierzone jej prowadzenie, konsultant:

  • będzie informował o wszelkich formalnościach, które należy dopełnić,
  • przygotuje odpowiednie dokumenty
  • dopilnuje wszelkich terminów
  • będzie reprezentował Klienta w Urzędach
  • na każdym etapie postępowania, będzie dbał o maksymalne zmniejszenie uciążliwości uzyskania odpowiednich dokumentów
  • Klient zawsze będzie na bieżąco informowany o postępach w sprawie wraz z przekazaniem wszystkich kopii dokumentów

Для получения более подробной информации или консультации

Позвоните +48 537 996 535
Бюро OXYDOT по легализации пребывания и трудоустройства иностранцев фокусирует свою деятельность на предоставлении профессиональных и комплексных услуг компаниям, желающим на законных основаниях нанимать иностранных рабочих в стране, и иностранцам, заинтересованным в законном пребывании и работе в Польше.
Вам нужна помощь в легализации вашего пребывания или работы в Польше?
Позвоните
+48 537 996 535