понеделник –пятница: 9:00-17:00

Proponujemy przeprowadzenie audytu, który będzie polegał na weryfikacji uzyskanych przez Państwa dokumentów pobytowych, dokumentów dotyczących zatrudnienia oraz dokumentów, które stwierdzają cel i warunki pobytu w Polsce (tytułów pobytowych, uprawniających do pracy w RP, umów). Dzięki temu wyeliminujemy błędy, przygotujemy schemat działania w przypadku aktualnych i kolejnych pracowników z zagranicy oraz będą Państwo przygotowani na ewentualną kontrolę z urzędu.

Для получения более подробной информации или консультации

Позвоните +48 537 996 535
Бюро OXYDOT по легализации пребывания и трудоустройства иностранцев фокусирует свою деятельность на предоставлении профессиональных и комплексных услуг компаниям, желающим на законных основаниях нанимать иностранных рабочих в стране, и иностранцам, заинтересованным в законном пребывании и работе в Польше.
Вам нужна помощь в легализации вашего пребывания или работы в Польше?
Позвоните
+48 537 996 535