понеделник –пятница: 9:00-17:00

Oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi jest dostępne, jeżeli są spełnione następujące warunki:

  • cudzoziemiec, którego chcesz zatrudnić jest obywatelem Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy,
  • w sumie okres wykonywania pracy przez cudzoziemca nie może przekraczać 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, niezależnie od liczby pracodawców powierzających pracę na podstawie oświadczenia;
  • prace, które będzie wykonywał cudzoziemiec nie dotyczą prac sezonowych, na które trzeba uzyskać zezwolenie na prace sezonowe.

W przypadku, gdy niemożliwe jest uzyskanie oświadczenia do zatrudnienia wymagane jest zezwolenie na pracę.

Для получения более подробной информации или консультации

Позвоните +48 537 996 535
Бюро OXYDOT по легализации пребывания и трудоустройства иностранцев фокусирует свою деятельность на предоставлении профессиональных и комплексных услуг компаниям, желающим на законных основаниях нанимать иностранных рабочих в стране, и иностранцам, заинтересованным в законном пребывании и работе в Польше.
Вам нужна помощь в легализации вашего пребывания или работы в Польше?
Позвоните
+48 537 996 535